مایکروسافت به تمام کاربران ویندوز ۷ به بعد هشدار داده است که با توجه به حملات هک Follina، فوراً ویندوز کامپیوتر خود را آپدیت کنند.
مایکروسافت پیشنهاد می‌کند کاربرانی که از ویندوز ۷ به بعد استفاده می‌کنند، فوراً باید ویندوز کامپیوتر خود را آپدیت کنید. البته اگر آپدیت خودکار روی سیستم شما فعال است، نیازی به نگرانی نیست.
ظاهراً آسیب‌پذیری روز صفر   Zero-day به هکرها امکان دسترسی به ابزار Microsoft Support Diagnostic Tool را می‌دهد. این ابزار معمولاً همراه مایکروسافت Office و مایکروسافت Word مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو هکرها می‌توانند به بخش‌های اساسی کامپیوتر دسترسی پیدا کنند که اجازه نصب نرم افزار، ساخت حساب کاربری جدید و دستکاری داده‌ها روی دستگاه قربانی را می‌دهد.