برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

پیگیری وضعیت رسید

در این بخش امکان مشاهده وضعیت کالا ارائه شده به بخش خدمات پس از فروش گروه فناوری ارتباطات پندار بیستون فراهم شده است.

شما می توانید با وارد کردن شماره پیگیری درج شده در رسید دریافت شده و شماره همراه خود از وضعیت آن در خدمات پس از فروش آگاه شوید.