برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

اینترنت اشیا هوش مصنوعی کمک سامانه هواشناسی کشاورزی

اینترنت اشیا و هوش مصنوعی به کمک سامانه هواشناسی کشاورزی آمد

/internet-of-things-and-artificial-intelligence-came-to-help-the-agricultural-meteorological-system

 "سامانه هواشناسی کشاورزی" تولید شده ,که تجهیزات سخت‌افزاری این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیا و پلتفرم نرم‌افزاری سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی پیاده‌سازی شده است.