برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

اینترنت ماهواره ا استارلینک متعلق شرکت SpaceX سال آینده در دسترس گوشی های موبایل

اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به شرکت SpaceX از سال آینده مستقیما در دسترس گوشی‌های موبایل قرار می‌گیرد.

/starlink-satellite-internet-owned-by-spacex-will-be-directly-available-to-mobile-phones-from-next-year

شرکت ارائه‌دهنده خدمات موبایل تی-موبایل T-Mobile و اسپیس ایکس برنامه جدیدی تحت عنوان Coverage Above & Beyond  را دنبال می‌کنند.