برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

Starlink satellite internet SpaceX available mobile phones

اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به شرکت SpaceX از سال آینده مستقیما در دسترس گوشی‌های موبایل قرار می‌گیرد.

/starlink-satellite-internet-owned-by-spacex-will-be-directly-available-to-mobile-phones-from-next-year

شرکت ارائه‌دهنده خدمات موبایل تی-موبایل T-Mobile و اسپیس ایکس برنامه جدیدی تحت عنوان Coverage Above & Beyond  را دنبال می‌کنند.