برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

What is an ICMP Flood or Ping Flood attack

حمله ICMP Flood یا Ping Flood چیست؟

/what-is-an-icmp-flood-or-ping-flood-attack

نوعی از حملات DOS است که حمله‌کننده پیام‌ های فراوانی از نوع پینگ (Ping) به قربانی ارسال می‌کند تا سرور را از کار بیندازد.
در ICMP Flood Attack، پیام‌ها از نوع ping، یعنی یکی از معروف‌ترین انواع پیام‌های پروتکل ICMP، هستند.
به همین دلیل به این حمله Ping Flood Attack نیز گفته می‌شود.