محققان چینی رکورد جهانی ارتباطات رمزنگاری شده کوانتومی را شکستند که می‌تواند به شبکه‌های ضد هک منجر شود.

محققان پکن رکورد جهانی ارتباط مستقیم امن کوانتومی موسوم به QSDC را با مسافت ۱۰۲٫۲ کیلومتر (۶۴ مایل) ثبت کردند. این در حالی است که رکورد قبلی در این زمینه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل) بود. ارتباط مستقیم امن کوانتومی(QSDC) از اصل درهم‌تنیدگی کوانتومی برای ایمن‌سازی شبکه‌ها استفاده می‌کند. فیزیک کوانتومی حکم می‌کند که ذرات درهم‌تنیده به هم متصل شوند، به طوری که اگر ویژگی یکی را با اندازه‌گیری آن تغییر دهید، دیگری نیز فوراً تغییر می‌کند و بنابراین عملاً هک کردن را غیرممکن می‌کند. ذرات کوانتومی ازنظر تئوری، حتی اگر چند سال نوری از هم فاصله داشته باشند، همچنان به‌ یکدیگر متصل باقی خواهند ماند؛ بنابراین، باید امکان استفاده از چنین سیستم‌هایی در فواصل دور باید وجود داشته باشد. این ویژگی به‌نوبه‌ی خود به محققان اجازه داد تا فیبر را از ۲۸٫۳ کیلومتر به رکورد ۱۰۲٫۲ کیلومتر گسترش دهند. این تیم تحقیقاتی در نشریه‌ی Nature نوشت: این آزمایش نشان می‌دهد که ارتباط مستقیم کوانتومی بین‌شهری ازطریق فیبر با فناوری امروزی امکان‌پذیر است.