برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

رمزنگاری شده کوانتومی ذرات درهم تنیده رکورد جهانی

رکورد جهانی ارتباطات رمزنگاری شده کوانتومی شکست.

/world-record-for-quantum-encrypted-communications-is-broken

محققان چینی رکورد جهانی ارتباطات رمزنگاری شده کوانتومی را شکستند که می‌تواند به شبکه‌های ضد هک منجر شود.