برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

سوئیچ های unmanaged و سوئیچ های Managed

سوئیچ های unmanaged و سوئیچ های Managed

/unmanaged-switches-and-managed-switches

سوئیچ های مدیریت شده توانایی بیشتری نسبت به سوئیچ های مدیریت نشده دارند، اما برای استفاده حداکثری از آنها به یک مدیر یا مهندس ماهر نیز نیاز دارید. سوئیچ مدیریت شده امکان کنترل بهتر شبکه ها و فریم های داده در حال حرکت در آنها را فراهم می کند. از سوی دیگر سوئیچ های مدیریت نشده، دستگاه های متصل را قادر می سازند تا در ابتدایی ترین شکل خود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند