برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

Zabbix چیست

Zabbix چیست

/what-is-zabbix

Zabbix   یک ابزار نرم افزاری مانیتورینگ (open source) متن باز برای اجزای مختلف فناوری اطلاعات، از جمله شبکه ها، سرورها، ماشین های مجازی (VM) و سرویس های ابری است. Zabbix معیارهای نظارتی مانند استفاده از شبکه، مقدار بار CPU و مصرف فضای دیسک را ارائه می دهد.