برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

main features 5 5G network introduced

ویژگی‌های اصلی شبکه 5.5G را معرفی شد

/the-main-features-of-the-5-5g-network-were-introduced

هواوی در رویداد هفته‌ی اخیر خود از ویژگی‌های شبکه‌ی 5.5G گفت که چگونه این فناوری بر دسترسی دستگاه‌های اینترنت اشیاء متمرکز شده است.