مسیریابی بسته ها در شبکه توسط روترها انجام می شود که فعالیتشان در لایه 3 شبکه می باشد.


روترها مشخص می کنند بسته ها از کدام مسیر به سمت مقصد ارسال شوند.


جهت دسترسی به جدول مسیریابی در RouterOSبه مسیر زیر میرویم :


IP -> Routes#

مسیرها به 3 روش در جدول مسیریابی اضافه می شوند :

 1. روش Connected Route : به محض IP دادن به هر Interface یک خط Route به صــورت اتوماتیک در جدول مسیریابی اضافه می شود که مشخص کننده آدرس شبکه همان روتر می باشد.

2. روش Static Route : اگر بخواهیم به یک شبکه دور دسترسی داشته باشیم از این روش استفاده می کنیم. مسیرها را بصورت دستی در جدول مسیریابی اضافه می کنیم. Default Route یک نوع از مسیرهای Static می باشد.

نکته : شبکه دور شبکه ای است که مستقیم به روتر متصل نشده باشد (پشت یک روتر دیگر قرارگرفته شده باشد)


3. روش Dynamic Route : این روش توسط پروتکل های مسیریابی شکل می گیرد. مثل : OSPF ، EIGRP ، RIP و…

مراحل اضافه کردن Static Route در میکروتیک :

1. از مسیر IP -> Routes وارد جدول مسیریابی می شویم.

2. در پنجره Route List و تب Routes بر روی دکمه Add کلیک می کنیم.

3. گزینه Dst. Address : در این گزینه آدرس شبکه دور (شبکه مقصد)را وارد می کنیم.

4. گزینه Gateway : در این گزینه درگاه خروجی جهت دسترسی به شبکه مقصد را مشخص می کنیم.

نکته : Gateway آدرس IP اولین روتر بعدی خودمان می باشد .


نکته : در میکروتیک می توانیم به 2 صورت Gateway را مشخص کنیم .


1. آدرس – IP روتر مقابل .

2. اینترفیس روتر .

5. گزینه Check Gateway : با فعال کردن این گزینه هر 11 ثانیه یکبار درخواست های (ICMP (Ping و یا ARP به سمت Gateway ارسال می شود تا چک کند ارتباط با Gateway برقرار است یا خیر .

نکته : برای تعریف Default Gateway بر روی روتر یک Static Route ایجاد می کنیم با Dst.Address : 0.0.0.0/0 و Gateway اینترنت (مثل : آی پی مودم ADSL ، آی پی لینک ارتباطی اینترنت و یا اینترفیس خروجی خود روتر)


هر کدام از مسیرهایی که داخل جدول مسیریابی وجود دارد دارای یک سری Flag می باشند که مشخص کننده وضعیت آن Route می باشد، جهت مشاهده شرح هر Flag می توان از دستور ip route print استفاده نماییم .

اولویت بندی مسیرها در جدول مسیریابی توسط چند فاکتور انجام می گیرد.


۱- فاکتور Active : اولین اولویت، فعال بودن و قابل دسترس بودن مسیر می باشد.

۲- فاکتور Longest Prefix : اگر ۲ مسیر فعال برای یک مقصد وجود داشته باشد، مسیری انتخاب می گردد که از نظر محدوده و رنج IP در بازه کمتری قرار گرفته باشد.

۳- فاکتور Distance : اگر فاکتور Active و Longest Prefix برای ۲ مسیر یکسان بود، می توانیم از قسمت Distance که بین بازه عددی ۲۵۵-۱ می باشد اولویت مسیر را انتخاب کنیم.

نکته : Distance مسیرهای Connected Route که بصورت خودکار به جدول Route اضافه می شوند برابر با صفر می باشد

نکته : هرچه عدد Distance کمتر باشد، اولویت بالاتر می باشد.