LAN مجازی یا VLAN یک زیرشبکه است که می‌تواند مجموعه‌ای از دستگاه‌ها را در شبکه‌های LAN بطور جداگانه گروه‌بندی کند. LAN گروهی از رایانه‌ها و دستگاه‌هایی است که یک خط ارتباطی یا پیوند بی‌سیم به یک سرور در یک منطقه جغرافیایی مشترک دارند.


به عنوان مثال در یک مجموعه به دو شبکه نیاز است و می بایست برای این کار حداقل دو سوئیچ تهیه نماییم (با در نظر گرفتن هزینه های جانبی). با استفاده از VLAN میتوان به جای خرید دو سوئیچ از یک سوئیچ با قابلیت VLAN استفاده کرد و به صورت مجازی دو شبکه B و A ایجاد نمود که هر دستگاه متصل به شبکه یا در شبکه مجازی A قرار گیرد یا در شبکه مجازی B.


VLANها امکان اینکه مدیران بتوانند یک شبکه سوییچ شده تکی را برای مطابقت با الزامات عملکردی و امنیتی سیستم‌های خود (بدون نیاز به استفاده از کابل‌های جدید یا ایجاد تغییرات عمده در زیرساخت شبکه فعلی) پارتیشن‌بندی کنند، آسان می‌سازند.


VLANها اغلب توسط مشاغل بزرگتر برای پارتیشن‌بندی مجدد دستگاه‌ها به منظور مدیریت ترافیک بهتر راه‌اندازی می‌شوند.


VLANها مهم هستند زیرا می‌توانند با گروه‌بندی با دستگاه‌هایی که معمولا با هم در ارتباطند، به بهبود عملکرد کلی یک شبکه کمک کنند.


VLANها همچنین امنیت در شبکه‌های بزرگتر را با ایجاد سطح بالاتری از کنترل روی دستگاه‌هایی که به یکدیگر دسترسی دارند، فراهم می‌کنند. VLANها انعطاف‌پذیر هستند زیرا به جای اتصالات فیزیکی، مبتنی بر اتصالات منطقی هستند.


یک یا چند سوییچ شبکه ممکن است چندین VLAN مستقل را پشتیبانی کند و اجرای لایه 2  Data Link  زیرشبکه‌ها را ایجاد کند. یک VLAN با یک Broadcast Domain مرتبط است.